Opmetingen Landmeetkunde

OPMETINGEN

• Opmetingen voor aankoop, verkoop, splitsing, overdracht & ruiling
• Afpalingen
• Verkavelingen & stedenbouwkundig attest
• Hoogtemetingen
• Grondverzet
• Inplantingen
• GPS Meting
• Opmeting bestaande toestand
• Topografische opmetingen (voor opmaak asbuilt – plannen)
• Tracé metingen wegen & waterlopen
• Opmeting van gevels
• Wegenis & riolering
• GRB metingen
• Muurovername
• Afleveren asbuilt attesten gebouwen
• Digitaliseren van bestaande plannen